0
Winkelwagen
€ 0,00
 Gratis verzending vanaf € 30,- NL
 100% Veilig bestellen en betalen
 Snelle levering, binnen 24/48 uur*
  Klanten geven ons een 9,3

Privacyverklaring van www.slankmetshakes.nl


Nutrition4you, gevestigd aan Alendorperweg 94, 3544 MM te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: Nutrition4you (
https://www.slankmetshakes.nl) Tel: 030-8782979
e-mail: info@nutrition4you.nl


1 Algemeen:

In deze verklaring leest u het privacy beleid van Nutrition4you (hierna www.slankmetshakes.nl)
ten aanzien van het verwerken van uw persoonsgegevens.
Onder verwerken valt o.a. het gebruiken, opslaan en het delen van uw gegevens.
www.slankmetshakes.nl is bewust van feit dat een passende verwerking van
persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te
waarborgen kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt.
Als u een product bij ons bestelt, hebben wij vanzelfsprekend een aantal gegevens
van u nodig. Zonder deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld niet uw product naar
u toe sturen. Eveneens slaan wij gegevens op voor het geval dat het product niet
wordt geleverd, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn en gemakkelijk in staat zijn
om te traceren waar het fout gegaan is.
De handelswijze van www.slankmetshakes.nl is vanzelfsprekend in overeenstemming
met de huidige Wet bescherming persoonsgegevens en tevens met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming die in mei 2018 van kracht wordt. Met het oog
op het laatst punt is het goed mogelijk dat deze privacyverklaring gewijzigd moet
worden, omdat er bepaalde normen een andere invulling krijgen. Het is dan ook aan
te raden dat u deze privacyverklaring zo nu en dan raadpleegt.
Door een product bij www.slankmetshakes.nl af te nemen stemt u in met de
algemene voorwaarden die van toepassing zijn en eveneens de handelswijze ten
aanzien van het verwerken van persoonsgegevens.


2 Verwerkingsdoeleinden:

Om de (koop)overeenkomst tussen u en www.slankmetshakes.nl zo goed mogelijk
uit te voeren en om een klantrelatie te onderhouden, is het noodzakelijk om een
aantal persoonsgegevens van u te verzamelen, gebruiken, delen en documenteren.
Dit wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming `verwerken' genoemd.
Deze gegevens documenteren wij op een zorgvuldige wijze en zijn vanzelfsprekend
passend beveiligd.


3 Welke gegevens en waarom?

Als u besluit om een product bij ons te kopen en dit product bij u thuis af wilt laten
leveren is het noodzakelijk dat wij een aantal van u persoonsgegevens ontvangen en
verwerken alvorens wij tot de levering van het product kunnen overgaan.

Wij verwerken:
_ Naam
_ Huisadres
_ E-mailadres
_ Betalingsgegevens
_ Accountgegevens
_ Koopgeschiedenis
_ Geslacht
_ Geboortedatum (alleen bij achteraf betalen)
_ Telefoonnummer

NB: Zie het onderdeel `Bewaartermijnen' (4) voor hoe lang uw gegevens bewaard
zullen worden.
Als u op de website naar producten zoekt, registreert en analyseert www.slankmetshakes.nl
uw klikgedrag.
Dit doen wij om de volgende reden(en):
  • u suggesties te kunnen bieden die goed aansluiten op uw product of dat een
beter alternatief te bieden
  • om de effectiviteit van onze website in kaart te brengen
Indien u als nieuwsbrief-ontvanger in ons (klanten)bestand geregistreerd staat,
sturen wij u nieuwsbrieven waarin wij u op de hoogte houden van nieuwe producten
of aanbiedingen. Voor het sturen van de nieuwsbrief gebruiken wij uw e-mailadres
en accountgegevens. Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan heeft
u het recht dit kenbaar te maken aan ons.
Dit kan door: op de afmeld link klikken die onderaan de nieuwsbrief is te vinden.


4 Bewaartermijnen

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de aankomende Algemene
Verordening Gegevensbescherming bewaart www.slankmetshakes.nl uw gegevens
niet langer dan noodzakelijk. Eveneens is www.slankmetshakes.nl gebonden aan
termijnen die bij wet gesteld zijn en waarborgt www.slankmetshakes.nl deze termijnen
ten zeerste.


5 Geheimhoudingsplicht

www.slankmetshakes.nl heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van uw persoons-
gegevens. Dit houdt derhalve in dat enkel de medewerkers van www.slankmetshakes.nl
of derden waarmee contractuele afspraken bestaan toegang kunnen hebben tot uw
persoonsgegevens.


6 Beveiliging

www.slankmetshakes.nl beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp
van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies,
misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te
maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, en fysieke en
administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt
dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze
contactgegevens zijn opgenomen onder `Contactgegevens' (14).


7 Delen met derden

Voor de uitvoering van de overeenkomst is het noodzakelijk dat uw gegevens gedeeld
worden met derden. Met deze derden bestaan afspraken met betrekking tot het
verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens. Het delen met derden geschiedt
conform de wet- en regelgeving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de
aankomende Algemene Verordening Gegevensbescherming. www.slankmetshakes.nl
deelt nooit, zonder uw medeweten en toestemming, gegevens met derde voor
marketingdoeleinden van derden. U persoonsgegevens worden gedeeld met:


7.1 Postbedrijf

Om er voor te zorgen dat uw product u ook daadwerkelijk bereikt, is www.slankmetshakes.nl
genoodzaakt om uw naam, adres en eventueel uw telefoonnummer te delen met het
postbedrijf dat het bestelde product bij u bezorgt. Deze gegevens zijn uitsluitend
hiervoor bedoeld en www.slankmetshakes.nl heeft contractuele afspraken met het
postbedrijf ten aanzien van het gebruiken van uw gegevens.


7.2 Onderzoek

In het kader van onderzoek naar strafrechtelijke activiteiten kan www.slankmetshakes.nl
verplicht worden om gegevens te verstrekken aan de politie. Denk hierbij aan een
onderzoek naar fraude of diefstal. Ook bij een gerechtelijk bevel zullen wij verplicht
worden om persoonsgegevens te verstrekken.


7.3 Marketingactiviteiten

Het is mogelijk dat www.slankmetshakes.nl in het kader van het verbeteren van
advertenties en de verkoop van bepaalde producten, een marketingbureau wordt
ingeschakeld. Zie voor verdere toelichting onder `Marketingactiviteiten' (9).


8 Kredietwaardigheidscontrole (achteraf betalen)

Voor de veiligheid van www.slankmetshakes.nl en uw veiligheid maken wij gebruik
van een bedrijf dat uw kredietwaardigheid kan controleren. Wij maken hier gebruik
van, omdat een bepaalde zekerheid dat het product wordt afgenomen wenselijk is.
Eveneens is dit een beschermingsmechanisme voor zowel www.slankmetshakes.nl als
u, omdat iedereen gebaat is bij een goede afwikkeling van de overeenkomst. Het
bureau waar wij van gebruik maken is Billink B.V. U kunt te allen tijde contact
opnemen met zowel hen als www.slankmetshakes.nl voor een verzoek tot verwijdering
van uw persoonsgegevens.


9 Marketingactiviteiten

In het kader van het verbeteren en het gerichter sturen van aanbiedingen is het
mogelijk dat wij uw gegevens delen met een gespecialiseerd marketingbureau. Zij
verzorgen met de data die wij aanleveren voor gerichte of actuele aanbiedingen die
wij u toezenden. Hiervoor dient u overigens zelf voor in te stemmen en u kunt u zelf
uiteraard gemakkelijk afmelden.


10 Kinderen onder de 16 jaar

Ben je jonger dan 16 jaar? Dan mag je in principe een product bij www.slankmetshakes.nl
bestellen. Het is wel verstandig om (één van) je ouders deze verklaring te laten lezen
zodat zij weten wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt.


11 Recht van betrokkene

Als klant heeft u paar belangrijke rechten, ook wel recht van betrokkene genoemd.
Het recht van betrokkene geeft u de mogelijkheid om uw gegevens in te zien, te
veranderen of te verwijderen. www.slankmetshakes.nl is bewust van het feit dat
dit recht een uiterst belangrijk onderdeel is van uw privacy en dat er zorgvuldig
omgegaan moet worden met uw persoonsgegevens. www.slankmetshakes.nl geeft
u derhalve de mogelijkheid om contact met ons op te nemen zodat wij u inzage
kunnen verlenen in uw persoonsgegevens. Eveneens kunt u het recht van verzet
inroepen door bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.
Mocht u niet langer gebruik willen maken van onze dienst of geen producten
meer kopen dan hebt u de mogelijkheid om uw gegevens te laten verwijderen uit
ons bestand. Vanzelfsprekend zullen uw gegevens ook niet meer met derden gedeeld
worden zoals uitgelegd onder `delen met derden'. Mocht u een van bovenstaande
rechten willen inroepen tegen www.slankmetshakes.nl, dan kunt u dit kenbaar maken
middels een verzoek aan ons gericht. Onze contactgegevens zijn te vinden onder
`Contactgegevens' (14). Uw verzoek zal zo snel mogelijk behandeld worden.


12 Meldplicht en Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht www.slankmetshakes.nl door een datalek persoonsgegevens verliezen of toegankelijk
maken voor onbevoegden dan wordt u hiervan als daar aanleiding voor is op
de hoogte gesteld. Eveneens kunt u bij vermoedens van een onrechtmatige verwerking
door www.slankmetshakes.nl contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


13 Wijziging privacy beleid

www.slankmetshakes.nl heeft het recht om deze privacyverklaring te wijzigen en te
updaten zodat de verklaring in overeenstemming is met de regels conform de Wet
bescherming persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming.
Het is derhalve aan te raden om zo nu en dan deze verklaring te raadplegen. Mocht er
een wezenlijke wijziging in deze verklaring worden verricht die aantoonbare gevolgen
voor u heeft dan zal u hier via een e-mail van op de hoogte worden gesteld.


14 Contactgegevens

www.slankmetshakes.nl

Info@nutrition4you.nl


Deze privacyverklaring is op 9-5-2018 vastgesteld.

Over ons

100procentfit is sinds 2012 gespecialiseerd in de verkoop van dieet-shakes en afslankcapsules. Onze passie voor sport en gezondheid heeft er toe geleid dat wij al meer dan 20.000 klanten naar tevredenheid hebben geholpen. Onze service gaat verder dan het verkopen van producten, ook voor advies kun je bij ons terecht.
             

*Disclaimer* 


Ervaringen/reviews:
De reviews op onze website zijn persoonlijke gevallen. Resultaten kunnen per persoon verschillen en niet voor iedereen gegarandeerd worden.

Claims:
Ondanks de zorgvuldige samenstelling van onze producten kan gewichtsverlies niet voor iedereen worden gegarandeerd. Een klein percentage van de gebruikers kan met onze producten binnen korte tijd veel afvallen.

Contact

100procentfit.nl
onderdeel van Nutrition4you
Kamer van koophandel:
30258885 te Utrecht


E-mail: info@100procentfit.nl


Garantie/klachten:
Mocht u niet tevreden zijn over onze producten of service?
Neem dan contact met ons op.   

Nieuwsbrief
Aanmelden